SZUKAJ POPRZEZ
NAJCZĘŚCIEJ WYSZUKIWANE
Czeskie góry » Karkonosze » Rokytnice nad Izerą

Rokytnice nad Izerą

Pierwsze osadnictwo powstało przy ziemiańskiej ścieżce do Śląska za czasów Slawnikowców – dochowane odrycia monet rzymskich /Bursztynowa ścieżka/. 1. pisemne wzimianki pochodzą z roku 1547 w związku z założeniem 1. huty szklarskiej.

Rokytnice zostały mianowane miastem w roku 1961. Położenie geograficzne obszaru tworzy przejście pomiędzy podgórskim i górskim obszarem zachodnich Karkonoszy, zamieszkanym, produkcyjnym i wypoczynkowym zapleczem obszaru Harracowa. Warunki naturalne dawają temu obszaru prawie górski charakter. Teren ten częściowo należy do obszaru Państwowego rezerwatu Karkonosze, i znajduje się w chronionym rejonie naturalnej akumulacji wód. Są tutaj również małopowierzchowne chronione tereny (Łabska łąka, źródła Łaby).

Pierwotnymi środkami do utrzymania miejscowych obywateli była produkcja szkła, a następnie dołączyło pasterstwo, obecnie miasto to pełni funkcję produktywo-wypoczynkową. Toteż jest przemysłowym i gospodarczym zapleczem Karkonoszy, przeważającym przemysłem jest przemysł tekstylny, elektroniczny oraz drewniany. Rolnictwo nastawione jest na produkjcę zwierzęcą. Jednak całkowitą społeczną charakterystyką można go określić jako siedzibę narciarskich sportowo-wypoczynkowych ośrodków z możliwościami również wczasów letnich. Najwyższym wierzchołkiem tego obszaru jest Łysa góra, która jest wybitnym widokowym przystankiem, gdzie gromadzą się liczne turystyczne a głównie grzbietowe trasy. Współczesne ścieżki turystyczne pierwotnie służyły do napędzania bydła przez pasterzy. Zbocza są wykorzystane jako system tras narciarskich, które zostały doprowadzone do grzbietowych i pozostałych tras – połączenie ośrodków Harrachow i Szpindlerów Młyn. Głównymi zabytkami kulturalnymi są późno barokowy kościół Św. Michaela z roku 1752 oraz obiekty ludowej architektury karkonoszskiego typu.

Ośrodek informacji LENKA - Horní Rokytnice 513, 512 44 Rokytnice nad Jizerou, tel.: +420 481 523 018, e-mail: infolenka@centrum.cz

Rokytnice nad IzerąRokytnice nad Izerą
Rokytnice nad Izerą
Rokytnice nad IzerąRokytnice nad Izerą
Rokytnice nad Izerą
Rokytnice nad IzerąRokytnice nad Izerą
Rokytnice nad Izerą
Rokytnice nad IzerąRokytnice nad Izerą
Rokytnice nad Izerą
Rokytnice nad IzerąRokytnice nad Izerą
Rokytnice nad Izerą
Rokytnice nad IzerąRokytnice nad Izerą
Rokytnice nad Izerą
Rokytnice nad IzerąRokytnice nad Izerą
Rokytnice nad Izerą
Rokytnice nad IzerąRokytnice nad Izerą
Rokytnice nad Izerą
Rokytnice nad IzerąRokytnice nad Izerą
Rokytnice nad Izerą