Reklama
Słowackie góry Słowackie góry Słowackie góry
Rokytnice nad JizerouRokytnice nad JizerouRokytnice nad Jizerou


Rokytnice nad Izerą

Kamera on-line Kamery on-line v pobliżu miejsca: KAMERA1, KAMERA2, KAMERA3, KAMERA4, KAMERA5, KAMERA6
Prognoza pogody Rokytnice nad Izerą Prognoza pogody Rokytnice nad Izerą


Pierwsze osadnictwo powstało przy ziemiańskiej ścieżce do Śląska za czasów Slawnikowców – dochowane odrycia monet rzymskich /Bursztynowa ścieżka/. 1. pisemne wzimianki pochodzą z roku 1547 w związku z założeniem 1. huty szklarskiej. Rokytnice zostały mianowane miastem w roku 1961. Położenie geograficzne obszaru tworzy przejście pomiędzy podgórskim i górskim obszarem zachodnich Karkonoszy, zamieszkanym, produkcyjnym i wypoczynkowym zapleczem obszaru Harracowa. Warunki naturalne dawają temu obszaru prawie górski charakter. Teren ten częściowo należy do obszaru Państwowego rezerwatu Karkonosze, i znajduje się w chronionym rejonie naturalnej akumulacji wód. Są tutaj również małopowierzchowne chronione tereny (Łabska łąka, źródła Łaby).

Pierwotnymi środkami do utrzymania miejscowych obywateli była produkcja szkła, a następnie dołączyło pasterstwo, obecnie miasto to pełni funkcję produktywo-wypoczynkową. Toteż jest przemysłowym i gospodarczym zapleczem Karkonoszy, przeważającym przemysłem jest przemysł tekstylny, elektroniczny oraz drewniany. Rolnictwo nastawione jest na produkjcę zwierzęcą. Jednak całkowitą społeczną charakterystyką można go określić jako siedzibę narciarskich sportowo-wypoczynkowych ośrodków z możliwościami również wczasów letnich. Najwyższym wierzchołkiem tego obszaru jest Łysa góra, która jest wybitnym widokowym przystankiem, gdzie gromadzą się liczne turystyczne a głównie grzbietowe trasy. Współczesne ścieżki turystyczne pierwotnie służyły do napędzania bydła przez pasterzy. Zbocza są wykorzystane jako system tras narciarskich, które zostały doprowadzone do grzbietowych i pozostałych tras – połączenie ośrodków Harrachow i Szpindlerów Młyn. Głównymi zabytkami kulturalnymi są późno barokowy kościół Św. Michaela z roku 1752 oraz obiekty ludowej architektury karkonoszskiego typu.
 

Ośrodek informacji LENKA - Horní Rokytnice 513, 512 44 Rokytnice nad Jizerou, tel.: +420 481 523 018, e-mail: infolenka@centrum.cz

 

 
 
 

 
Rokytnice nad Izerą
 

 
 
 
Reklama
Słowackie góry Słowackie góry Słowackie góry

TOPlist